Logopedia

Logopedia

Logopedia zajmuje się zewnętrznymi realizacjami naszego myślenia czyli słowami i głoskami. Bada przyczyny zaburzeń mowy – zarówno te najczęściej dostrzegane, nazywane wadami wymowy, ale także zajmuje się szukaniem przyczyn zaburzeń komunikacji czyli braku rozwoju mowy.

Do naszego gabinetu zapraszamy dzieci od 2. roku życia oraz dorosłych. Każda relacja z pacjentem jest traktowana indywidualnie i budowana na wzajemnym zaufaniu i akceptacji.

Logopeda służy pomocą również osobom ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera, z zespołami genetycznymi oraz wadami słuchu.

Zakres usług:

  • Terapia wad wymowy
  • Terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania
  • Terapia dzieci z wadami słuchu
  • Wspomaganie terapii mutyzmu
  • Masaże logopedyczne
  • Terapia wspomagająca w leczeniu ortodontycznym u dzieci i dorosłych
  • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:
  • pomoc w zaburzeniach ze spektrum autyzmu,
  • pomoc w afazji dziecięcej, alalii, opóźnionym rozwoju mowy,
  • pomoc przy zespole Downa i innych zespołach genetycznych
Pamiętajmy – nigdy nie jest za późno, aby wybrać się do logopedy!
 
 

Nasza kadra

Magdalena Sułuja

logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach Edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną (2012) oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2014). Pasjonatka holistycznego podejścia do rozwoju i terapii. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką (2016) oraz Logopedia ogólna z logorytmiką (2017).

Logopedia to dla mnie przede wszystkim pasja. Wierzę, że dobra atmosfera i chęć do pracy to połowa sukcesu terapii. Dlatego każdą relację z pacjentem traktuję indywidualnie i buduję ją na wzajemnym szacunku i akceptacji. Ponad 8 lat pracy terapeutycznej w różnych placówkach i kilkadziesiąt odbytych szkoleń pozwoliło mi zebrać doświadczenie niezbędne do prowadzenia skutecznej terapii logopedycznej.